Persondatapolitik

Vi overholder GDPR-lovgivningen, og passer godt på dine data. Det betyder, at vi udelukkende indsamler data, som du giver samtykke til – og du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke.

Persondatapolitik på feriehussondervig.dk

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi indsamler udelukkende de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med dit samtykke. Vi indsamler og behandler visse almindelige personoplysninger om dig, herunder eksempelvis navn, adresse, CPR-nummer, bankoplysninger, e-mail og telefonnummer.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger er nødvendige for at vi kan opfylde vores forpligtelser overfor dig. Afhængig af hvad du har givet samtykke til, sker behandlingen af personoplysninger til følgende formål:

  • Booking af ophold

  • Stamdata for feriehusejere

  • Afsendelse af pakker (kvittering for afsendelse)

  • Gæstehenvendelser (ris og ros)

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Personoplysninger indsamlet til brug for marketingsrelaterede aktiviteter, tilmelding til nyhedsbreve, aktivitetsbooking samt spørgeskemaundersøgelser, sker på grundlag af samtykke fra dig, jf. GDPR art. 6, 1, litra a).

Personoplysninger indsamlet til brug for booking af ophold, stamdata på feriehusejere samt afsendelse af pakker mv., sker som følge af, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt som du er part i eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt – GDPR art. 6, 1, litra b).

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Når du lejer et feriehus, samtykker du til at Feriehuse Søndervig – som formidler af feriehusene – må videregive lejerens efternavn og nationalitet til feriehusejeren.

Som lejer indgår du alene aftale med Feriehuse Søndervig om leje af feriehusene, men da feriehusene ultimativt ejes af private, vil vi, i tilfælde af lejerskader i feriehuset, udlevere lejerens persondata i form af navn, adresse, e-mailadresse og lejeperiode til feriehusejeren og dennes forsikringsselskab.

Ved brug af vores Facebook-side www.facebook.com/feriehuse.sondervig, accepterer du fælles behandling af oplysninger med Facebook Ireland, herunder information om likes og kommentarer.

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre du udtrykkeligt giver samtykke hertil, det er til brug for opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse over for dig, eller såfremt vi er retligt forpligtet hertil. Typisk vil videregivelse ske til offentlige myndigheder, revisionsfirmaer, advokatfirmaer, pengeinstitutter eller forsikringsselskaber.

Vi benytter os derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vores vegne. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover alene databehandlere indenfor EU/EØS eller lande, der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Hvis du vil vide, hvilke oplysninger vi har gemt

Du har altid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig. Du modtager personoplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format.

Du har også ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Disse rettigheder har du efter persondataforordningen, og hvis du ønsker at henvende dig i denne forbindelse, kan du sende en e-mail til persondata@lalandia.dk.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse

Ønsker du at gøre indsigelse mod at vi har registreret personoplysninger om dig, kan du kontakte os ved at skrive til persondata@lalandia.dk.

Indsigelse i forbindelse med direkte markedsføring

I tilfælde af, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring, har du endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandling, hvorefter vi ikke længere vil behandle dine personoplysninger til markedsføringsmæssige aktiviteter. Det kan du gøre ved at skrive til persondata@lalandia.dk.

Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke til markedsføring

I tilfælde af, at Feriehuse Søndervig behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid meddele os, at du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, hvorefter vi ikke længere vil behandle dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du tilbagetrækker et samtykke, vil vi ikke længere have mulighed for at udøve vores forpligtelser overfor dig, hvilket eksempelvis betyder, at vi ikke vil kunne fremsøge informationer i forbindelse med en tidligere booking.

Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til persondata@lalandia.dk.

Hvis du ønsker at klage

Klage vedr. behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf.: 3319 3200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk. Anden generel vejledning og information kan findes på www.datatilsynet.dk.

Ejeroplysninger

Feriehusesondervig.dk udbydes af:

Lalandia A/S
Lalandia Centret 1
DK-4970 Rødby
Telefon: +45 5461 0500
E-mail: info@lalandia.dk

Brug af cookies på feriehusesondervig.dk

Vi anvender cookies til at få sitet til at fungere, for at føre statistik og til markedsføring.

Du kan læse mere her

Feriehuse Søndervig © Sidst opdateret 1. oktober 2020