Lejebetingelser

Her kan I læse de generelle lejebetingelser for Feriehuse Søndervig. Vi anbefaler vores gæster at gennemlæse lejebetingelserne ved booking af ophold.

Generelle lejebetingelser for Feriehuse Søndervig

Privatejede feriehuse

Feriehusene er privatejede og Feriehuse Søndervig formidler feriehusene. Lejebeviset er en bindende formidlingsaftale, der indgås direkte mellem lejer og Feriehuse Søndervig. Lejeforholdet omfatter nævnte feriehus med alt tilbehør, som angivet i beskrivelsen af feriehuset. Der må udelukkende bo det antal personer i feriehuset, som er angivet i beskrivelsen. Når lejeaftalen bliver indgået, erklærer lejer at være fyldt 18 år og at være myndig.

Bestilling og betaling

 • Telefonbestilling
  Straks efter modtagelse af booking pr. telefon fremsendes lejebevis pr. e-mail med link til onlinebetaling. Ved modtagelse af lejebevis indbetales 1. rate, svarende til 25% af lejebeløbet. Dette skal være betalt senest 48 timer efter bestilling af opholdet. Ved bestilling mindre end 30 dage før ankomst indbetales hele lejebeløbet.

 • Onlinebestilling
  Ved bestilling online betales 1. rate med det samme. Restbeløbet (2. rate) indbetales senest 30 dage før ankomstdatoen. Ved bestilling mindre end 30 dage før ankomst indbetales hele lejebeløbet.

 • Manglende indbetaling af 2. rate
  Hvis rate 2 ikke betales senest 20 dage før ankomst er Feriehuse Søndervig berettiget til at annullere lejemålet. Indbetalte beløb (rate 1) vil ikke blive refunderet.

Læs mere under afbestilling af lejemålet.

Kontrol af lejebevis

Ved modtagelse af lejebeviset er det lejerens ansvar at sikre sig, at periode og feriehustype er korrekt.

Ændring af navn på lejebevis

Hvis I ønsker at ændre navnet på jeres lejebevis og derved overdrage det til en anden person, har vi mulighed for at foretage ændringen mod et gebyr på 250 kr. Vi skal have besked senest to dage inden ankomst.

Ændring af reservation

Ændring af reservation mere end 15 dage før ankomstdato kan ske mod betaling af ændringsgebyr på 250 kr. pr. reserveret feriehus. Ændringsgebyr skal betales ved forkortelse af ophold, ændring af ankomstdato eller feriehustype. Undtagelser for betaling af ændringsgebyr: Tilkøb af slutrengøring, tillæg for hund, linned samt forlængelse af ophold. Det er ikke muligt at ændre en reservation mindre end 15 dage før ankomstdato.

Afbestilling af lejemålet

Ved afbestilling mere end 30 dage før ankomst, betales et afbestillingsgebyr på 250 kr. pr. reserveret feriehus. Ved afbestilling mellem 30 dage og 20 dage før ankomst betales et afbestillingsgebyr på 25% af det fulde lejebeløb. Ved afbestilling mindre end 20 dage før ankomstdagen tilbagebetales intet. Er det fulde beløb endnu ikke betalt, er Feriehuse Søndervig berettiget til at opkræve det fulde lejebeløb.

Gebyr på kreditkort

Betalinger med betalingskort bliver pålagt gebyr efter gældende regler og satser fra kortudbyderen. Gebyrbeløbet fremgår af kvitteringen.

Tryghedspakke

Vi anbefaler at bestille vores Tryghedspakke, når I booker et ophold. Så er I sikret, hvis I pludselig modtager en invitation til en stor fest eller andet, som gør at I har behov for at ændre eller annullere jeres booking. Denne dækning er ikke en del af jeres egne forsikringer eller betalingskortets afbestillingsforsikring, men opnås kun med Tryghedspakken. Tryghedspakken dækker også ved sygdom. Tryghedspakken koster 249 kr. pr. feriehus og skal bestilles samtidig med opholdet.

Sådan er I dækket

Herunder kan I se, hvordan Tryghedspakken dækker ved behov for ændringer hhv. med mere og mindre end 15 dage til ankomst.

Mere end 15 dage før ankomst

 • Ændring af ankomstdato
  I kan ændre jeres booking uden merpris; I betaler ikke et ændringsgebyr, og skal udelukkende betale en eventuel difference mellem det nuværende og det nye ophold.

 • Annullering af ophold
  I kan frit annullere jeres ophold, den eneste udgift er prisen på Tryghedspakken.

Mindre end 15 dage før ankomst

 • Sygdom før eller under jeres ophold
  Ved sygdom dækker Tryghedspakken både ved sygdom inden jeres ophold, og hvis uheldet er ude og I bliver syge, mens I opholder jer i feriehuset, og må afbryde jeres ophold på grund af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som rammer lejer, ægtefælle, børn, forældre eller søskende.
  Hvis I er nødt til at afbryde jeres ophold, skal I være opmærksomme på at informere os på +45 8830 6505 ved afrejse. Begrundelsen for annulleringen/afbrydelsen af opholdet skal dokumenteres af læge, og lægeattest skal være os i hænde senest 7 dage efter afbestilling/afbrydelse af opholdet. Når I har bestilt Tryghedspakken, og opholdet afbrydes, returneres beløbet, der svarer til det resterende ophold.

Hund med på ferien

Jeres hund er velkommen i feriehuset mod betaling af et rengøringstillæg på 249 kr. pr. hund. Vi tager forbehold for prisændringer. I må maks. medbringe to hunde per feriehus; oplyses ved booking eller mindst 15 dage før ankomst. Medbringes hund uden forudbetalt rengøringstillæg opkræves et gebyr på 1.500 kr.

Feriehuset skal rengøres for hundehår inden afrejse, også selvom I har bestilt slutrengøring.

På feriehusets grund og i feriehusområdet skal hunden være i snor af hensyn til naboerne.

Lejeprisen inkluderer

Rådighed over feriehuset og dets udstyr i lejeperioden. Der kan forekomme variation i møblering af feriehusene, og enkelte feriehuse kan have udstyr ud over det, der er angivet i salgsmaterialer.

Ankomst og afrejse

 • Tjek ind fra kl. 15.00.

 • Tjek ud er senest kl. 10.00.

Tre dage inden ankomst fremsendes information om vejnavn for feriehuset og vejledning i brug af pinkode til hus. Har I betalt med kreditkort kan I køre direkte til feriehuset og åbne feriehuset med den fremsendte kode.

Hvis I har betalt via bankoverførsel eller hvis kreditkortet er udløbet, skal I tjekke ind i vores Servicecenter, hvor der også forudbetales for energiforbrug i feriehuset.

Grupperejsende prøver vi så vidt muligt at placere i nærheden af hinanden.

Placeringen af feriehuset

Ønsker til placering skal oplyses ved booking, dog kan vi ikke garantere en bestemt placering.

Depositum

Ved skole-, sports- og grupperejser betales et depositum på 1.500 kr. pr. feriehus. Depositum opkræves sammen med betalingen for opholdet. Dette beløb tilbagebetales senest to uger efter afrejse, hvis der ikke forekommer mangler eller beskadigelser af feriehuset.

Slutrengøring

Når jeres ophold er slut, kan I vælge selv at gøre feriehuset rent eller købe slutrengøring. Priserne for slutrengøring findes i boksen med Praktisk Information under menupunktet Tillægspriser. Se priserne her.

Hvis I selv ønsker at klare slutrengøringen, skal I på beregne 2-4 timer til rengøringen, afhængig af feriehusets størrelse. Rengøringsudstyr findes i feriehuset, I skal blot medbringe viskestykker, karklude og rengøringsmidler. I feriehuset findes en tjekliste, som skal følges.

Hvis rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil I blive opkrævet for ekstra rengøring – svarende til prisen for en slutrengøring.

Rygning

Alle feriehuse er røgfrie, gælder også e-cigaretter. Det er derfor ikke tilladt at ryge i feriehusene. Overtrædes dette betales et rengøringsgebyr på 1.500 kr.

Lejerens ansvar

Lejeren er forpligtet til at respektere de ordensregler, som gælder for feriehusene. Lejeren hæfter fuldt ud for feriehusets inventar. Lejeren hæfter for mangler og beskadigelser påført af lejeren selv, husets øvrige beboere eller medbragte hunde og afregnes af lejeren ved afrejse. Lejeren giver ved booking af opholdet samtidig samtykke til, at vi udleverer lejerens persondata i form af navn, adresse, e-mailadresse og lejeperiode til feriehusejerens forsikringsselskab i tilfælde af lejerskader i feriehuset i lejeperioden. Feriehuset må maksimalt bebos af det antal personer, der er angivet i prislisten. Der skal være en person over 18 år til stede under hele opholdet.

Energiforbrug

Lejeren betaler for eget forbrug i feriehuset.

Priser for energiforbrug:

 • El og varme 5,50 kr. pr. kWh

 • Vand 95 kr. pr. m3

Priserne er vejledende ift. markedet. Vi tager derfor forbehold for prisændringer.

Mulig støj i byggeperiode

Alle feriehuse er nyopførte.

Pga. nærliggende byggeplads, kan der forekomme støjgener i området på hverdage. Dette giver ikke anledning til refusion af dele eller hele jeres ophold.

Feriehusets omgivelser

Feriehusgrundenes udendørsarealer er stadigvæk i etablerings- og anlægningsfasen.

Reklamationer

Selvom vi gør os umage for at jeres ferie bliver noget helt særligt, kan der opstå fejl. Er der noget, I er utilfredse med vedr. jeres ophold og leje af feriehuset, beder vi jer rette henvendelse til os på +45 8830 6505.

Dette gør I bedst ved at henvende jer under opholdet, så vi kan afhjælpe fejlen. Ønsker I at reklamere efter I er kommet hjem, kan I senest 7 dage efter afrejse skrive til os på minmening@feriehusesondervig.dk

Særlige klagemuligheder

Skulle det ske, at vi ikke sammen kan finde en løsning kan I indgive en klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning på http://www.fbnet.dk/fbnet/ankenaevnet-feriehusudlejning eller via EU’s klageplatform http://ec.europa.eu/odr.

Persondata

Lejeren samtykker til, at Feriehuse Søndervig – som formidler af feriehusene – må videregive lejerens efternavn og nationalitet til feriehusejeren.

Lejeren indgår alene aftale med Feriehuse Søndervig om leje af feriehusene, men da feriehusene ultimativt ejes af private, vil vi, i tilfælde af lejerskader i feriehuset, udlevere lejerens persondata i form af navn, adresse, e-mailadresse og lejeperiode til feriehusejeren og dennes forsikringsselskab.

Ved booking af et feriehus, gemmer vi personlige oplysninger et år efter afrejse. Få overblik over hvilke oplysninger, Feriehuse Søndervig gemmer, og hvordan et samtykke kan trækkes tilbage her.

Priser og rabatter

Rabatter kan ikke kombineres.

Vores priser justeres løbende. De aktuelle priser findes på vores hjemmeside. Vi gør vores yderste for at tekniske fejl ikke opstår i vores prissætning, men forbeholder os retten til at ophæve en handel grundet tastefejl og/eller trykfejl.

Force majeure

Feriehuse Søndervig kan aflyse eller afbryde lejemålet på grund af force majeure, hvorved forstås: krig, optøjer, strejke, lockout, olie- og benzinrationeringer, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer eller lignende hændelser. Ved force majeure er vi forpligtet til snarest at underrette lejeren. Der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse eller tilbagebetaling af indbetalte beløb.

Feriehuse Søndervig udbydes af Lalandia Søndervig A/S.